Kerstmis, een tijd van vreugde, liefde en warmte, waar families samenkomen en de geur van versgebakken koekjes en dennenbomen de lucht vult. Het is een van de meest geliefde en gevierde feestdagen over de hele wereld. Maar heb je je ooit afgevraagd waarom we Kerstmis vieren op 25 en 26 december?

De geboorte van Jezus

Het verhaal van Kerstmis begint meer dan tweeduizend jaar geleden in Bethlehem, in wat nu de Westelijke Jordaanoever is. Volgens het christelijke geloof werd Jezus Christus, de Zoon van God, geboren op 25 december. Het is dit buitengewone gebeurtenis die de basis vormt voor het vieren van Kerstmis op deze datum.

Het verhaal van de geboorte van Jezus wordt verteld in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Maria en Jozef, een nederig paar, waren op weg naar Bethlehem voor een volkstelling. Bij hun aankomst was er geen plaats in de herberg, dus vonden ze onderdak in een eenvoudige stal. Daar bracht Maria, de maagd, Jezus ter wereld in een kribbe, omringd door engelen en herders die de blijde boodschap van zijn geboorte verkondigden.

De keuze van 25 december

De keuze voor 25 december als de datum voor de viering van Jezus’ geboorte heeft historische en theologische wortels. In de vroege dagen van het christendom was er geen vastgestelde datum voor de viering van deze feestdag. Verschillende data werden overwogen, waaronder 6 januari en 28 maart. Het was pas in de vierde eeuw dat 25 december werd vastgesteld als de officiële datum voor de viering.

Er zijn verschillende theorieën over waarom 25 december werd gekozen. Een van de meest gangbare theorieën is dat vroege christenen deze datum kozen om samen te vallen met heidense feesten die al op die dag werden gevierd, zoals de viering van de winterzonnewende. Door Kerstmis op 25 december te vieren, konden christenen de overgang van heidense rituelen naar het christendom vergemakkelijken.

Tweede Kerstdag: 26 december

In sommige landen, waaronder Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, wordt Kerstmis niet alleen op 25 december gevierd, maar ook op 26 december, bekend als Tweede Kerstdag. Deze dag staat vaak in het teken van ontspanning, samenzijn met familie en vrienden, en het uitwisselen van cadeautjes.

De oorsprong van Tweede Kerstdag gaat terug tot de Middeleeuwen, toen het werd ingesteld als een extra vrije dag voor dienstboden en bedienden om tijd door te brengen met hun families na de drukke festiviteiten op eerste Kerstdag. Tegenwoordig wordt het beschouwd als een verlenging van de kerst, een tijd om na te genieten van het feest en te genieten van elkaars gezelschap.

Hoewel dit feest diep geworteld is in het christelijke geloof, wordt het tegenwoordig door mensen van allerlei religieuze en culturele achtergronden gevierd. Het is een tijd waarin de geest van geven, vrede en liefde centraal staat, en waarin mensen over de hele wereld samenkomen om te genieten van de feestelijke sfeer.