Alle teksten op Voormijnkleintje.nl zijn van mij of van bloggers die toestemming hebben gegeven om hun teksten te plaatsen. Behalve deze disclaimer. Deze heb ik ergens van een gratis disclaimer-website geript.

Inspireer gerust, maar schrijf wel je eigen teksten.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.voormijnkleintje.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. We kunnen ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de content, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud.

voormijnkleintje.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Voormijnkleintje.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de Voormijnkleintje.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Voormijnkleintje.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Voormijnkleintje.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Voormijnkleintje.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voormijnkleintje.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Voormijnkleintje.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of een afspraak.

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt Voormijnkleintje.nl de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Voormijnkleintje.nl. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Gesponsorde posts en affiliate links

Zo nu en dan verschijnt er een gesponsorde post of een affiliate link op Voormijnkleintje.nl. Gesponsorde links en artikelen worden na 3 jaar beoordeeld, aangepast of verwijderd indien deze niet meer relevant zijn.

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

Deze website werkt samen met Mediavine voor het beheer van op interesses gebaseerde advertenties van derden die op de website verschijnen. Mediavine zorgt voor de inhoud en advertenties wanneer u de website bezoekt, die eerste en derde partij cookies kunnen gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar uw computer of mobiele apparaat (in dit beleid “apparaat” genoemd) wordt gestuurd, zodat een website bepaalde informatie over uw surfactiviteiten op de Website kan onthouden.

Cookies van derden worden aangemaakt door de website die u bezoekt. Een cookie van derden wordt vaak gebruikt bij behavioral advertising en analytics en wordt aangemaakt door een ander domein dan de website die u bezoekt. Cookies van derden, tags, pixels, bakens en andere soortgelijke technologieën (gezamenlijk “Tags”) kunnen op de Website worden geplaatst om de interactie met reclame-inhoud te controleren en om reclame te richten en te optimaliseren. Elke internetbrowser heeft een functie waarmee u zowel eerste als derde cookies kunt blokkeren en de cache van uw browser kunt wissen. De “help”-functie van de menubalk van de meeste browsers vertelt u hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u een melding van nieuwe cookies kunt ontvangen, hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen en hoe u de cache van uw browser kunt wissen. Voor meer informatie over cookies en het uitschakelen ervan kunt u de informatie op All About Cookies raadplegen.

Zonder cookies kunt u mogelijk niet ten volle profiteren van de inhoud en de functies van de Website. Het weigeren van cookies betekent niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt wanneer u onze site bezoekt. Als u zich afmeldt, zult u nog steeds niet-gepersonaliseerde advertenties op de website te zien krijgen.

De website verzamelt de volgende gegevens met behulp van een cookie bij het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties:

  • IP Address
  • Operating System type
  • Operating System version
  • Device Type
  • Language of the website
  • Web browser type
  • Email (in hashed form)

Mediavine Partners (onderstaande bedrijven waarmee Mediavine gegevens deelt) kunnen deze gegevens ook gebruiken om te koppelen aan andere eindgebruikersinformatie die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte advertenties te leveren. Mediavine Partners kan ook afzonderlijk gegevens verzamelen over eindgebruikers uit andere bronnen, zoals advertentie-ID’s of pixels, en die gegevens koppelen aan gegevens die zijn verzameld bij Mediavine-uitgevers om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden in uw online ervaring, waaronder apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaatinformatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine Partners kan ook unieke ID’s aanmaken om doelgroepsegmenten te creëren, die worden gebruikt om gerichte reclame aan te bieden.

Als u hier meer informatie over wenst en wilt weten wat uw keuzes zijn om aan of af te zien van deze gegevensverzameling, bezoek dan de af meldingspagina van hetNational Advertising Initiative. U kunt ook de website van Digital Advertising Alliance en de Digital Advertising Alliance website bezoeken voor meer informatie over op interesses gebaseerde reclame. U kunt de AppChoices-app downloaden op Digital Advertising Alliance’s AppChoices app om u af te melden in verband met mobiele apps, of de platformbediening op uw mobiele apparaat gebruiken om u af te melden.

Ga voor specifieke informatie over Mediavine Partners, de gegevens die zij verzamelen en hun beleid inzake gegevensverzameling en privacy naar Mediavine Partners.

Winacties

Door uw deelname aan de winacties op Voormijnkleintje.nl ga je er mee akkoord dat, wanneer u de winnaar bent, uw e-mailadres en adresgegevens worden doorgegeven aan het bedrijf die het gewonnen product versturen zal. De adresgegevens worden nooit doorgespeeld aan andere bedrijven.

Op de site van voormijnkleintje.nl is er een speciale pagina waar de winnaars vermeld worden.

De winnaars krijgen ook persoonlijk bericht. Echter moet er wel binnen een bepaalde tijd gereageerd worden, anders komt de prijs te vervallen of wordt er een andere winnaar getrokken of gekozen.

Als de prijzen verzonden worden door de externe bedrijven, heeft voormijnkleintje.nl hier geen invloed op. We streven ernaar om de winactie zo netjes en spoedig mogelijk af te handelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk te stellen voor leveringsproblemen en/of het eventueel niet afhandelen van de winactie door het externe bedrijf.

Deelname aan een winactie is gratis.

Voormijnkleintje.nl verloot de prijzen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voormijnkleintje.nl behoudt zich het recht voor om een winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.