bevalling bloedverlies

Bloedverlies na de bevalling, een bloedtransfusie was het gevolg


Een bevalling is voor iedere vrouw een bijzondere ervaring. De één kan er uren over praten en de ander vergeet het liever. Lisa verloor bijna 2 liter bloed tijdens haar bevalling en kreeg na haar bevalling een bloedtransfusie. Dit moest ze even van haar af schrijven…

Weeën komen en gaan

Het was een dag waarop de spanning in de kamer hing als een dikke deken. Ik lag op bed, omringd door dokters en verpleegkundigen die haastig heen en weer liepen. Mijn lichaam was gevuld met een mengeling van opwinding en angst, wetende dat het moment van de geboorte van mijn kindje dichterbij kwam.

Ik voelde de weeën komen en gaan, als golven die steeds heftiger werden. De pijn was intens, maar ik was vastberaden om deze uitdaging aan te gaan. Mijn man stond naast mij, zijn hand stevig in de mijne. Zijn aanwezigheid gaf me kracht en moed. Hoewel ik liever had dat de verpleegkundige het washandje op mijn voorhoofd neerlegde. Zij kon dat toch net even iets beter…

De bevalling

Hoe dan ook, de tijd leek stil te staan terwijl ik de weeën op de meest gekke manieren probeerde te incasseren. Uren leken voorbij te kruipen, maar ik wist dat ik moest volhouden. Ik concentreerde me op mijn ademhaling en probeerde de pijn te accepteren. Ik was er bijna! Maar soms dacht ik ook echt waarom ik nou weer zo gek was geweest om dit op de natuurlijke manier te willen doen, zonder pijnbestrijding.

Plotseling voelde ik een onvoorstelbare druk in mijn onderbuik. Het was alsof mijn lichaam in tweeën scheurde. Ik perste met al mijn kracht, terwijl de tranen over mijn wangen rolden. En toen, na een laatste pers, hoorde ik het huilen van mijn baby. Een golf van emoties overspoelde me terwijl ik haar voor het eerst in mijn armen hield. Ze was perfect, een klein wonder dat ik samen met mijn man had gecreëerd.

Baarmoeder krimpt niet

Maar terwijl ik naar mijn dochter keek, voelde ik dat er iets niet klopte. Ik voelde me duizelig en zwak. De verpleegkundigen reageerden snel en ik zag ze lichtelijk in paniek raken. Het geluid van alarmbellen vulde de kamer terwijl ze me onderzochten. Om de één of andere reden bleef ik maar bloeden. Uiteindelijk bleek dat mijn baarmoeder maar niet wilde krimpen, waardoor het bloed maar bleef stomen.

Bloedtransfusie

Uiteindelijk werd er een bloedtransfusie opgestart om mijn lichaam weer op krachten te brengen. Ik had me nog nooit zo zwak en kwetsbaar gevoeld, maar ik wist dat ik moest vechten. Toch was dit bloedverlies een enorme domper zo na de bevalling. Totaal niet hoe ik het voor ogen had gehad.

Na enige tijd begon ik langzaam weer op te krabbelen. Ik kreeg te horen dat ik veel bloed had verloren tijdens de bevalling, bijna 2 liter. Ik was in shock. Maar gelukkig herstelde mijn lichaam snel en ik kon eindelijk genieten van het moederschap.

De herinnering aan die intense bevalling zal me altijd bijblijven. Het was een moment van overwinning en tegenslag. Iets wat tijdens de opvoeding waarschijnlijk nog heel vaak voorbij zal komen.

bloedtransfusie na bevalling

Uitgelichte afbeeldingen: Shutterstock

opvoedstijlen

Dit zijn de vijf bekendste opvoedstijlen!

Opvoeden is een van de meest uitdagende, maar ook verrijkende taken die je ouder krijgt. Elke ouder wil natuurlijk het beste voor zijn of haar kind. Toch zijn er verschillende manieren waarop ouders hun taak kunnen invullen. Deze verschillende opvoedstijlen kunnen een grote invloed hebben op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

Bekendste opvoedstijlen

Dit zijn de vijf bekendste opvoedstijlen. Dit gaat van de autoritaire opvoedstijl, waarbij regels en discipline centraal staan, tot de permissieve opvoedstijl, waarbij kinderen meer vrijheid en autonomie krijgen.

Autoritaire opvoedstijl

Bij de autoritaire opvoedstijl zijn ouders zeer veeleisend en controlerend. Ze stellen strenge regels en verwachten volledige gehoorzaamheid van hun kinderen. Ouders die deze stijl hanteren, hebben vaak weinig ruimte voor open communicatie en discussie.

De ouder kan bijvoorbeeld zeggen: “Je moet altijd je kamer opruimen voordat je gaat spelen, en als je dat niet doet, krijg je straf. Geen uitzonderingen.” De ouder verwacht gehoorzaamheid en gehoorzaamheid zonder vragen te stellen.

In dit voorbeeld is de ouder de autoriteit die de regels oplegt en er wordt verwacht dat het kind zich hier strikt aan houdt. Er is weinig ruimte voor onderhandeling of het begrijpen van de redenen achter de regels. Het kind heeft weinig autonomie of inspraak in de besluitvorming.

Permissieve opvoedstijl

Bij deze opvoedstijl zijn ouders tolerant en toegeeflijk. Ze stellen weinig regels en laten hun kinderen vaak hun eigen gang gaan. Ouders die deze stijl hanteren, zijn meestal erg betrokken bij hun kinderen, maar kunnen moeite hebben met het stellen van grenzen.

Een voorbeeld van de permissieve opvoedstijl : “Doe waar je zin in hebt, zolang je maar gelukkig bent.” Het kind heeft weinig structuur en verantwoordelijkheid.

In dit voorbeeld heeft het kind veel vrijheid om zijn eigen keuzes te maken zonder veel begeleiding of beperkingen van de ouder. Er zijn weinig regels of grenzen die het gedrag van het kind beperken. De ouder is vaak toegeeflijk en vermijdt conflicten. Nadeel is dat het kind mogelijk moeite kan hebben met het stellen van grenzen en het leren van zelfdiscipline.

Democratische opvoedstijl

Deze opvoedstijl wordt ook wel ‘authoritatief’ genoemd. Bij deze stijl stellen ouders duidelijke regels en grenzen, maar zijn ze ook responsief en ondersteunend. Ouders moedigen de autonomie en de assertiviteit van hun kinderen aan, terwijl ze ook openstaan voor communicatie en overleg.

Ook hier hebben we een voorbeeld van: “We hebben afgesproken dat je je kamer opruimt voordat je gaat spelen, omdat het belangrijk is om een opgeruimde omgeving te hebben. Laten we samen een schema maken zodat je genoeg tijd hebt om te spelen en je kamer op te ruimen.”

In dit voorbeeld worden de regels en verwachtingen duidelijk gecommuniceerd aan het kind, waarbij ook de redenen achter de regels worden uitgelegd. De ouder is bereid om samen met het kind een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is, zoals het maken van een schema. Er is ruimte voor het kind om zijn gedachten en gevoelens te uiten, en er is een open communicatie en onderhandeling tussen ouder en kind. De ouder geeft het kind een gevoel van autonomie en moedigt de ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden aan.

Verwaarlozende opvoedstijl

Bij de verwaarlozende opvoedstijl zijn ouders onverschillig en tonen ze weinig betrokkenheid bij het leven van hun kinderen. Ze hebben weinig regels en investeren weinig tijd en energie in de opvoeding.

Zo brengen ze bijvoorbeeld weinig tijd door met het kind. Ze houden zich niet bezig met zijn of haar emotionele behoeften, en tonen minimale interesse in schoolprestaties of sociale activiteiten. De ouder is afstandelijk en toont weinig betrokkenheid bij de opvoeding. Dit gebrek aan betrokkenheid kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind, zoals een gebrek aan emotionele steun, onzekerheid en een gebrek aan begeleiding bij belangrijke levensgebieden.

Over-beschermende opvoedstijl

Ouders met deze opvoedstijl noemen we ook wel helicopterouders en is de afgelopen jaren steeds bekender geworden. Helikopterouders zijn overbezorgd en overbeschermend. Ze zijn voortdurend betrokken bij het leven van hun kinderen, nemen beslissingen voor hen en proberen alle obstakels en tegenslagen te voorkomen. Dit kan een belemmering vormen voor de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van het kind.

Bijvoorbeeld, een helikopterouder zou voortdurend de schoolagenda van hun kind controleren om ervoor te zorgen dat alle taken en huiswerk correct zijn ingevuld. Ze zouden ook voortdurend e-mails sturen naar leraren om te informeren over de voortgang van hun kind en om ervoor te zorgen dat het kind geen leerproblemen heeft.

Daarnaast kunnen helikopterouders de neiging hebben om altijd aanwezig te zijn bij buitenschoolse activiteiten van hun kinderen. Ze zullen constant aanwezig zijn bij sportevenementen, muziekuitvoeringen of andere vrijetijdsactiviteiten en zullen hun kinderen actief aanmoedigen en ondersteunen, soms zelfs op een overdreven manier.

Deze vorm van over-bescherming kan ervoor zorgen dat kinderen zich verstikt voelen en een gebrek aan autonomie en zelfstandigheid ontwikkelen. Ze kunnen moeite hebben om beslissingen te nemen of problemen op te lossen zonder de constante hulp en toezicht van hun ouders. Bovendien kan het hun vermogen om met stress en uitdagingen om te gaan belemmeren, omdat ze gewend zijn geraakt aan een omgeving waarin alles voor hen wordt geregeld.


opvoedstijlen
soorten moeders

Soorten moeders, welke wil ik zijn?

Er lopen zoveel soorten moeders op deze aardkloot rond, dat het soms voelt als een jungle vol onbekende wezens en onvoorspelbare wendingen. Wanneer je als jonge moeder onzeker bent over je eigen moederschap, zijn deze onbekende wezens en onvoorspelbare wendingen erg onprettig. Want wat voor soort moeder wil je zelf nou eigelijk zijn?

De curlingmoeder

Laten we beginnen met de curlingmoeder. Deze moeder is als een leeuwin die haar welpen beschermt. Ze is vastbesloten om de beste moeder te zijn en haar kinderen alle kansen te geven die ze verdienen. Ze is lid van elke ouderraad en staat bekend om haar ijverige betrokkenheid bij de school van haar kinderen. Haar opvoedstijl is gestructureerd en georganiseerd, met een overvloed aan buitenschoolse activiteiten en perfect geplande speelafspraakjes. Hoewel haar inzet bewonderenswaardig is, kan ze soms verzanden in competitieve neigingen en de drang om haar kinderen te vergelijken met anderen.

De loedermoeder

Aan de andere kant hebben we de relaxte moeder, ook wel bekend als de loedermoeder. Ze is de tegenpool van de curlingmoeder. Deze moeder zweeft door het moederschap met een luchtige en nonchalante houding. Haar opvoedstijl kenmerkt zich door spontaniteit en flexibiliteit. Regelmaat en regels zijn niet haar sterkste punten. Ze gaat liever met de stroom mee en laat haar kinderen de wereld op hun eigen tempo ontdekken. Hoewel haar losse aanpak veel vrijheid biedt, kan het soms leiden tot chaotische situaties en gemiste deadlines.

Verschillende opvoedstijlen

Daartussenin bevindt zich een spectrum van verschillende soorten moeders met verschillende opvoedstijlen. Sommige zijn autoritair en hanteren strenge regels. Anderen zijn juist meer democratisch en betrekken hun kinderen bij ieder besluit. Er zijn moeders die zich richten op het stimuleren van de creativiteit van hun kinderen, terwijl andere zich concentreren op discipline en prestaties.

De vrije denker

Een vrije denker is een moeder die de nadruk legt op autonomie en het ontdekken van de wereld op eigen wijze. Ze stimuleert creativiteit, zelfexpressie en onafhankelijk denken bij haar kinderen. Een vrije denker moedigt haar kinderen aan om hun eigen interesses en passies na te streven. Zelfs als deze afwijken van traditionele normen. Dit kan resulteren in zelfverzekerde en innovatieve individuen. Maar het kan ook uitdagingen met zich meebrengen als het gaat om structuur en discipline.

De autoritaire moeder

Een autoritaire moeder legt de nadruk op gehoorzaamheid en discipline. Ze stelt strikte regels en verwacht volledige naleving zonder ruimte voor discussie of onderhandeling. Hoewel een autoritaire opvoeding structuur en regelmaat kan bieden, kan het ook de creativiteit en zelfstandigheid van het kind beperken. Het kan leiden tot gehoorzaamheid uit angst in plaats van begrip.

soorten moeders

De democratische moeder

Een democratische moeder is een evenwichtige opvoeder die open staat voor dialoog en samenwerking met haar kinderen. Ze legt regels en grenzen op, maar betrekt haar kinderen ook bij het besluitvormingsproces en moedigt hen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.

De natuurlijke moeder

Een natuurlijke moeder is gericht op het bevorderen van een nauwe verbinding met de natuur en het milieu. Ze moedigt haar kinderen aan om buiten te spelen, te verkennen en zich bewust te zijn van de natuurlijke wereld om hen heen. Deze moeder hecht waarde aan duurzaamheid, milieubescherming en een gezonde levensstijl.

De emotioneel ondersteunende moeder

Een emotioneel ondersteunende moeder is zeer gevoelig voor de emotionele behoeften van haar kinderen. Ze biedt een veilige en liefdevolle omgeving waarin haar kinderen zich vrij voelen om hun emoties te uiten. Ze moedigt open communicatie aan en helpt haar kinderen omgaan met hun emoties op een gezonde en constructieve manier.

De multiculturele moeder

Een multiculturele moeder legt de nadruk op het waarderen en begrijpen van verschillende culturen. Ze moedigt haar kinderen aan om open te staan voor diversiteit, andere talen en tradities. Ze stimuleert het leren van andere culturen en kan haar kinderen blootstellen aan verschillende culturele ervaringen.

De balancerende moeder

Een balancerende moeder streeft naar evenwicht in alle aspecten van het leven van haar kinderen. Ze combineert zorg en liefde met structuur en discipline, en zoekt naar een gezonde balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze erkent dat elk kind uniek is en past haar opvoedingsstijl aan de individuele behoeften van haar kinderen aan.

Conclusie, er zijn zoveel soorten moeders en ik zou eigenlijk wel een beetje van alles willen zijn.


familiedag

Leuke vragen voor een familiedag

Heb je binnenkort een familiedag op de planning staan en ben je op zoek naar een leuke manier om iedereen te vermaken? Zoek niet verder, want we hebben de ultieme oplossing voor je! Namelijk deze leuke vragen voor een familiedag én alle ingrediënten voor een familiequiz!

Dus of je nu met je hele clan bij elkaar komt voor een picknick in het park, een spetterend feest in de achtertuin of een zaaltje huurt voor de familiedag, deze vragen en familiequiz is onmisbaar! Het zal je nichtje aan het giechelen brengen en misschien zelfs je stoere oom een beetje laten blozen.

Een familiedag organiseren is een makkie! Zeker wanneer je bedenkt hoe blij en enthousiast iedereen naderhand zal zijn. Er zal nog lang nagepraat worden over de familiedag, met in het bijzonder de familiequiz. Want weet je nog die grappige anekdotes en gekke antwoorden?

Hier zijn enkele leuke vragen die absoluut niet voor de saaie types zijn. Deze vragen kun je op kaartjes schrijven en verspreiden over de tafels. Het zijn ideale vragen om met elkaar in gesprek te laten gaan tijdens een familiedag.

 1. Wat is het grappigste familiemoment dat je je kunt herinneren?
 2. Welke familiereis of vakantie staat bovenaan jouw lijstje?
 3. Welk familielid heeft de meest interessante hobby?
 4. Wat is de beste familietraditie die we hebben?
 5. Wat is je leukste herinnering aan een familiereünie?
 6. Welk familielid kan de beste verhalen vertellen?
 7. Wat is de meest opmerkelijke prestatie van een familielid?
 8. Welk gerecht of recept in onze familie moet iedereen absoluut proberen?
 9. Welk spel of activiteit vind je het leukst om met de familie te spelen?
 10. Wat is het mooiste advies dat je ooit van een familielid hebt gekregen?

Vind je het leuk om de vragen wat spannender te maken, kijk dan eens bij onze zou je liever vragen. Het zijn vragen om een beetje in te komen en zullen een leuke en positieve sfeer creëren. Wanneer het ijs tijdens een familiedag helemaal gebroken is, kunnen jullie verder gaan met de familiequiz.

Een familiequiz maken

Een familiequiz maken is heel simpel. Met een programma als Kahoot is het zo gepiept. De grootste uitdaging van het maken van een familiequiz is het bedenken van de vragen. Voordat je daaraan begint, hebben we eerst een paar tips voor je bij het fabriceren van een familiequiz.

Kies een thema

Wanneer je ieder jaar een familiedag organiseert, is het misschien leuk om een thema aan de familiequiz te hangen. Zo kun je ieder jaar een ander onderwerp pakken. Denk aan familiegeschiedenis, vakanties, favoriete gerechten, hobby’s, of grappige familieverhalen.

Verschillende vragen

Zorg ervoor dat de vragen gevarieerd zijn en dat ieder familielid aan bod komt.

Interactie

Door een Kahootquiz te maken, kan iedereen meedoen. Dat is natuurlijk erg leuk, maar je kunt ook interactie creëren door bijvoorbeeld de familieleden de vragen met hun stem te laten beantwoorden of door het opsteken van handen. Dit maakt de quiz lekker actief en betrekt alle deelnemers.

Visuele hulpmiddelen

Bij een Kahoot kun je gemakkelijk afbeeldingen toevoegen. Heb je oude video’s, dan is dat natuurlijk ook een geldig idee om aan de familiequiz toe te voegen.

Teams of individueel

Bedenk van te voren of je de familiequiz in teams of individueel wil spelen. Dit kan afhangen van de grootte van de familie en de dynamiek die je wilt creëren.

Prijzen

Het is leuk om een kleine prijs te geven aan de winnaars van de familiequiz. Het kan iets symbolisch zijn, zoals een familietrofee, een item wat al jaren in de familie is of een leuke prijs die past bij het thema van de quiz.

Afwisseling

Zorg voor afwisseling in de quiz door verschillende soorten vragen te stellen, zoals meerkeuzevragen, open vragen, raadsels, puzzels, enzovoort.

familiequiz

Vragen voor een familiequiz

En dan zit je nog met de vragen voor een familiequiz. Soms kan dat best lastig zijn, meer met deze tips kun je een boeiende en leuke familiequiz maken waar iedereen van zal genieten. Je kunt de vragen voor je eigen familiequiz natuurlijk zelf personaliseren.

 1. Wat is de officiële naam van ons familiehuis?
 2. In welk jaar werd ons oudste familielid geboren?
 3. Hoeveel generaties zijn er in onze familie?
 4. Wie is de oudste nog levende familielid?
 5. Wat is de volledige naam van onze overgrootvader/moeder?
 6. Welk familielid heeft ooit een prijs gewonnen?
 7. Wie heeft de meeste tatoeages in onze familie?
 8. Welk familielid heeft in het buitenland gewoond?
 9. Hoeveel broers en zussen heeft jouw vader/moeder?
 10. Welk familielid spreekt de meeste talen?
 11. Wie heeft de meeste kinderen binnen de familie?
 12. Wie heeft er een tweelingbroer of -zus?
 13. Welk familielid heeft de verste reis gemaakt?
 14. Wat is het beroep van jouw oudste familielid?
 15. Wie heeft de meeste huisdieren in onze familie?
 16. Welk familielid heeft de meeste kleinkinderen?
 17. Wie heeft de meeste piercings in onze familie?
 18. Welk familielid is het meest sportief?
 19. Wie heeft er een bijzondere hobby in onze familie?
 20. Welk familielid heeft ooit in een band gespeeld?
 21. Wie heeft er een naamgenoot binnen de familie?
 22. Welk familielid is het meest avontuurlijk?
 23. Wie heeft de hoogste opleiding voltooid binnen onze familie?
 24. Welk familielid heeft de meeste neven en nichten?
 25. Wie heeft er ooit een marathon gelopen?
 26. Welk familielid heeft de meeste boeken gelezen?
 27. Wie heeft er een eigen bedrijf binnen de familie?
 28. Welk familielid heeft de meeste volgers op sociale media?
 29. Wie heeft er een bekende persoon ontmoet?
 30. Welk familielid heeft ooit op televisie verschenen?
 31. Wie heeft er de meeste tatoeages in onze familie?
 32. Welk familielid is het meest artistiek?
 33. Wie heeft er een eigen kunstwerk gemaakt?
 34. Welk familielid heeft de meeste reizen gemaakt?
 35. Wie heeft er een bijzondere talent in onze familie?
 36. Welk familielid heeft de meeste medailles gewonnen?
 37. Wie heeft er ooit een berg beklommen?
 38. Welk familielid heeft de meeste diploma’s?
 39. Wie heeft er een eigen lied geschreven?
 40. Welk familielid is het meest modebewust?
 41. Wie heeft er de meeste fotoalbums in onze familie?
 42. Welk familielid heeft de meeste oude voorwerpen bewaard?
 43. Wie heeft er een eigen kookboek geschreven?
 44. Welk familielid is het meest grappig?
 45. Wie heeft er de meeste muziekinstrumenten in onze familie?
 46. Welk familielid heeft de meeste unieke verzamelobjecten?
 47. Wie heeft er ooit een wereldrecord gebroken?
 48. Welk familielid heeft de meeste tattoos?
 49. Wie heeft er ooit een bekend persoon ontmoet?
 50. Welk familielid heeft de meeste prijzen gewonnen?
 51. Wie heeft er ooit een parachutesprong gemaakt?
 52. Welk familielid heeft de meeste landen bezocht?
 53. Wie heeft er ooit een marathon gelopen?
 54. Welk familielid heeft de meeste talen geleerd?
 55. Wie heeft er ooit een boek geschreven?
 56. Welk familielid heeft de meeste kinderen?
 57. Wie heeft er ooit een berg beklommen?
 58. Welk familielid heeft de meeste diploma’s?
 59. Wie heeft er ooit een kunstwerk gemaakt?
 60. Welk familielid heeft de meeste instrumenten bespeeld?
 61. Wie heeft er ooit een eigen bedrijf gehad?
 62. Welk familielid heeft de meeste fotoalbums?
 63. Wie heeft er ooit opgetreden in een theaterstuk?
 64. Welk familielid heeft de meeste gerechten gekookt?
 65. Wie heeft er ooit een bekende sporter ontmoet?
 66. Welk familielid heeft de meeste reizen gemaakt?
 67. Wie heeft er ooit een filmrol gespeeld?
 68. Welk familielid heeft de meeste medailles?
 69. Wie heeft er ooit een moestuin gehad?
 70. Welk familielid heeft de meeste boeken gelezen?
 71. Wie heeft er ooit een eigen website gemaakt?
 72. Welk familielid heeft de meeste volgers op sociale media?
 73. Wie heeft er ooit een motorrijbewijs gehaald?
 74. Welk familielid heeft de meeste oude familiefoto’s?
 75. Wie heeft er ooit een beroemdheid ontmoet?
 76. Welk familielid heeft de meeste unieke verzamelobjecten?
 77. Wie heeft er ooit een bijzondere reis gemaakt, zoals een wereldreis?
 78. Welk familielid heeft de meeste vlieguren gemaakt?
 79. Wie heeft er ooit een eigen kunsttentoonstelling gehad?
 80. Welk familielid heeft de meeste sportieve prestaties geleverd?
 81. Wie heeft er ooit een eigen kledinglijn gehad?
 82. Welk familielid heeft de meeste jaren in het buitenland gewoond?
 83. Wie heeft er ooit een eigen muziekalbum uitgebracht?
 84. Welk familielid heeft de meeste succesvolle ondernemingen gehad?
 85. Wie heeft er ooit een bekende talkshow bijgewoond?
 86. Welk familielid heeft de meeste kunstwerken verkocht?
 87. Wie heeft er ooit een eigen restaurant geopend?
 88. Welk familielid heeft de meeste taarten gebakken?
 89. Wie heeft er ooit een bergbeklimmingsexpeditie ondernomen?
 90. Welk familielid heeft de meeste verre reizen gemaakt?

Afbeeldingen: Shutterstock

babyshower meisje

Het is een meisje! Babyshower ideeën én printables

Ben jij bezig met het organiseren van een onvergetelijke babyshower voor een prachtig meisje? Dan hebben we hier toffe ideeën én leuke printables voor je. Want het moment waarop we een nieuw leven verwelkomen, is altijd zo speciaal en vol vreugde, dat het een bijzondere babyshower verdient.

Dus of je nu een vriendin, zus of collega bent van iemand die binnenkort een baby meisje verwacht, deze ideeën en printables heb je nodig. Want hier zijn alle ingrediënten voor een babyshower voor een meisje! Het wordt sowieso een fantastische herinnering voor de aanstaande moeder en al haar dierbaren.

Meisjes bingo voor de babyshower

Bingo is het spel dat iedereen mee kan doen en plezier kan hebben, ongeacht leeftijd of achtergrond. Simpelweg omdat bingo een klassiek spel dat gemakkelijk te begrijpen is. Iedereen ontvangt een bingokaart en één iemand trekt om de beurt een symbool. Alle spelers kijken of ze hetzelfde symbool op hun bingokaart zien. Wie als eerste haar kaart vol heeft, heeft bingo. Zo simpel is het! Tijdens een babyshower kan het spelen van bingo een geweldige manier zijn om gasten met elkaar te verbinden en interactie te stimuleren.

Deze printable voor een bingo tijdens een babyshower is speciaal ontworpen voor iemand die in verwachting is van een meisje. Deze speciale bingokaarten hebben voornamelijk roze afbeeldingen.

Je kunt verschillende activiteiten aan het spel verbinden, zoals het uitpakken van cadeaus of het uitdelen van iet lekkers. Het spel is een leuke afwisseling tijdens een babyshower. Het zorgt ervoor dat iedereen betrokken blijft, dus pak de bingokaarten erbij en laat het bingoavontuur beginnen!

babyshower bingo meisje

Babyshower spelletjes voor een meisje


Babyshower spelletjes voegen altijd een extra dosis plezier toe aan de babyshower. Voor een meisje zijn er talloze creatieve spelletjes te bedenken. Naast de babyshower bingo hebben we ook nog drie leuke printables voor een babyshower voor een meisje. De twee populaire spelletjes ‘Wat kost het?’ en ‘Babynamen raden’ én een printable waar alle gasten hun voorspellingen voor het baby meisje kunnen opschrijven.

‘Wat kost het?’ is een leuk spel dat de gasten uitdaagt om de kosten van babygerelateerde items te raden. Geef iedereen een eigen printable en laat iedereen raden wat de artikelen kosten. De persoon met de meeste juiste antwoorden, wint natuurlijk het spel. Het is niet alleen een leuke manier om de kennis van de gasten over babyproducten te testen, maar het kan ook nuttig zijn voor de aanstaande moeder!

‘Babynamen raden’ is een leuk spel waarbij de gasten proberen te raden welke naam de aanstaande ouders hebben gekozen voor hun toekomstige dochter. Op de printable komen alle letters van het alfabet voor, voor welke voorletter hebben de papa en mama in spe gekozen? En welke naam? Dit is tijdens de babyshower voor een meisje vooral leuk voor de zwangere om te zien welke namen er allemaal bedacht worden. En zit dé naam ertussen?

‘Mijn voorspellingen’ is een printable waar alle gasten hun eigen voorspellingen voor de baby opschrijven. Het is leuk om deze printables in een mooie map te stoppen en uiteindelijk cadeau te geven aan de papa en mama in spe.

babyshower meisje spelletjes

Photo booth props voor de babyshower (meisje)

Een babyshower gaat vooral om de zwangere in het zonnetje te zetten. Maar het gaat natuurlijk ook om mooie herinneringen maken. Nadat je alle babyshower spelletjes hebt gespeeld, is het tijd voor een leuke foto! Het allerleukste is om in een hoekje een photo booth te maken en deze props (accessoires) voor een babymeisje te gebruiken bij het maken van de fotootjes.

Even downloaden, printen, knippen (ik adviseer om er een kartonnetje onder te plakken) en klaar!

Romper slinger

Zin in nog een creatieve activiteit tijdens de babyshower? Laat dan iedereen een rompetje voor een meisje ontwerpen en maak er een mooie slinger van! Daar is deze printable voor. Iedereen maakt een originele romper en deze worden gebundeld tot een slinger. Wederom een leuk aandenken aan de babyshower en je kunt de slinger natuurlijk ook tijdens een kraamfeest ophangen!

romper slinger

Babyshower spelletjes pakket om te printen

Wij hebben al deze babyshower printables voor een meisje gebundeld en tot een babyshower spelletjes pakket gemaakt. Voor slechts €2,99 ontvang je deze babyshower printables in je mailbox.

Wat er precies in dit babyshower pakket zit:

 • Babyshower bingo voor een meisje printable
 • Leuke photo booth props voor een meisje
 • Prints (rompers) voor een babyshower slinger
 • Baby voorspellingen voor een meisje printable
 • ABC meisjesnamen printable
 • Babyshower spel ‘Wat kost het?’ printable + antwoordenblad

Hieronder kun je het babyshower spelletjes pakket voor een meisje heel makkelijk bestellen en betalen met iDeal. Nadat je hebt betaald ontvang je de prints direct in je mailbox. Je kunt de printables dan zelf printen, zo vaak als je wil.

Bedrag € -
Alcohol tijdens de zwangerschap

Alcohol tijdens de zwangerschap, tips om het te vermijden!

Hoera! Je bent in verwachting van een kleintje. Zwanger zijn is een heel bijzondere periode in je leven. Een periode vol verwachting, maar ook vol verwondering en verandering. Tijdens de zwangerschap zijn er bepaalde keuzes die je moet maken. Dit zijn keuzes van geboortekaartje tot aan de welke kinderwagen. Maar sommige keuzes gaan om de gezondheid van zowel jou als je ongeboren kind te beschermen. Een van de belangrijkste is het vermijden van alcohol. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, kan het voor sommige vrouwen een uitdaging zijn om van deze gewoonte af te blijven.

Zwangerschap en alcohol

Het is algemeen bekend dat alcohol tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de baby. Het is daarom van essentieel belang om alcoholgebruik volledig te vermijden gedurende de periode dat je zwanger bent. Voor vrouwen die moeite hebben om te stoppen met drinken, geven we in dit blog tips en informatie over hoe je gemakkelijk kunt afkicken van alcohol en waar je hulp kunt vinden bij alcoholisme.

Tips voor een veilige en gezonde zwangerschap

Ten eerste is het belangrijk om goed te begrijpen welke schade het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap kan aanrichten. Het kan bijvoorbeeld leiden tot aangeboren afwijkingen, groeiachterstand, neurologische problemen en gedragsproblemen bij je kindje. Wanneer je tijdens de zwangerschap alcohol drinkt, kun je je kleintje geen veilige en gezonde start geven. Laat dit even goed tot je doordringen, want dit besef kan zeker helpen om van je alcoholgewoontes af te blijven.

Stel een doel

De eerste tip is om te beginnen met het stellen van duidelijke doelen. Het grootste doel is natuurlijk een veilige en gezonde zwangerschap voor jou en je kleintje. Dit doe je onder andere door alcohol tijdens de zwangerschap volledig te elimineren. Bedenk wat dat betekent voor de gezondheid en het welzijn van je baby en laat dit je motivatie zijn om vastbesloten te blijven om niet te drinken.

Schrijf je doel op en hang het op een prominente plek, bijvoorbeeld aan de koelkast, om jezelf eraan te herinneren. Dit helpt je gemotiveerd te blijven.

Zoek steun

Vind je het toch lastig om dan de alcohol af te blijven, zoek dan steun bij je partner, familie en vrienden. Vertel hen over je struggels en vraag om hun begrip maar vooral om hun ondersteuning. Misschien kun je met je partner afspreken om beide tijdens de zwangerschap geen alcohol te drinken. Deze ondersteuning kan enorm helpen bij het volhouden van je doel.

Vermijd verleidelijke situaties

Het scheelt ook om sociale situaties waarin alcohol centraal staat te vermijden. Als je bijvoorbeeld uit eten gaat, kies dan voor restaurants waar alcohol niet prominent aanwezig is, maar waar de focus ligt op gezondheid en welzijn. En als je het echt heel lastig vindt, kun je voorlopig het beste ook feestjes waar alcohol gedronken wordt vermijden. Sommige mensen zullen het misschien zwak of ongezellig van je vinden, maar heb daar lak aan! Denk aan je doel om je kleintje een veilige en gezonde start geven.

Blijf actief en gezond

Sowieso door te focussen op een gezonde levensstijl, zal je minder aan alcohol denken. Blijf regelmatig bewegen, eet gezonde voeding en zoek ontspannende activiteiten. Ga bijvoorbeeld wandelen of zwemmen en zoek andere zwangere dames om je heen.

Vind alternatieven

Ontdek heerlijke en verfrissende alcoholvrije drankjes als alternatief voor alcohol. Er zijn tal van mocktail-recepten beschikbaar die je kunt uitproberen en die je het gevoel geven dat je toch iets speciaals drinkt. Er zijn genoeg alcoholvrije bieren en alcoholvrije wijnen beschikbaar. Zo kun je toch genieten van bijvoorbeeld een heerlijk diner.

Leer ontspanningstechnieken

Ben jij iemand die tijdens dagen van stress een glas alcohol wegtikt? Dan is het een goede tip om ontspanningstechnieken aan te leren. Zeker wanneer je je veel zorgen maakt tijdens de zwangerschap. Denk aan diepe ademhaling, meditatie of yoga. Deze ontspanningstechnieken helpen je om stress op een gezonde manier te beheersen. En ze kunnen ook nog eens heel goed van pas komen tijdens de bevalling! Een win-win tip.

Raadpleeg een professional

Als je merkt dat het moeilijk is om te stoppen met drinken, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Het is goed om te weten dat je niet alleen bent. Gelukkig zijn er verschillende soorten hulp bij alcoholisme. Professionals kunnen je ondersteunen en begeleiden bij het overwinnen van alcoholisme en je helpen een gezonde zwangerschap te ervaren. Dus aarzel niet en zoek hulp bij een arts, verloskundige of verslavingsdeskundige.

Het afkicken van alcohol tijdens de zwangerschap kan uitdagend zijn, maar zoals gezegd is het van cruciaal belang voor de gezondheid van zowel de moeder als de baby. Met de bovenstaande tips en de juiste ondersteuning is het zeker mogelijk om succesvol te stoppen.


Alcohol tijdens de zwangerschap

Afbeelding: Shutterstock

moeder dagje vrij

Kind naar het KDV, ik heerlijk een dagje vrij!

Terwijl ik mijn kind klaarmaak om weg te brengen naar het dagverblijf, voel ik een mengeling van emoties. Ik hou onvoorwaardelijk van mijn kind, dat staat buiten kijf, maar ik verlang stiekem ook naar een dagje voor mezelf.

Kind naar het kinderdagverblijf

Vandaag is een vrije dag voor mij. Maar in plaats van deze dag te vullen met huishoudelijke taken en met mijn kind door te brengen, breng ik mijn kind naar het kinderdagverblijf. Als ik eerlijk ben, voelt het als een luxueus geheim. Terwijl andere moeders meewarig naar me kijken terwijl ze hun kroost aan de hand houden, geniet ik van mijn moment van onafhankelijkheid. Ik wil me niet bezwaard voelen door die veroordelende blikken, want ik weet dat ik mijn kind hiermee geen kwaad doe. Integendeel, ik geef hem de kans om te spelen, te leren en sociale vaardigheden te ontwikkelen in een stimulerende omgeving.

Maar toen ik mijn kind in de auto zette en we naar het kinderdagverblijf reden, werd ik overvallen door schuldgevoelens. De gedachte aan een dag zonder mijn kind voelde verkeerd, bijna alsof ik een slechte moeder was. En diep vanbinnen wist ik dat dit gevoel niet terecht was. Ik verdiende het om even los te komen van de constante zorg en aandacht die een kind met zich meebrengt.

Onbegrip

Bij het kinderdagverblijf aangekomen, zag ik andere moeders die daar met hun kinderen waren. Ze keken me vol onbegrip aan toen ik ze vertelde dat ik vrij was vandaag. Het was alsof ze vonden dat ik mijn kind altijd bij me moest hebben. Ik voelde de blikken prikken, en het voedde mijn onzekerheid.

Toen ik mijn kind in de armen van de lieve juf overgaf, voelde ik me zowel opgelucht als schuldig. Ik zag mijn kind even omkijken, en het voelde alsof het me smeekte om te blijven. Maar ik wist dat ik dit nodig had. Ik stapte in de auto en reed weg, en met elke meter die tussen mij en het kinderdagverblijf groeide, voelde ik de druk van de dagelijkse verantwoordelijkheid van me afglijden.

Mezelf weer even vinden

Ik wist precies wat ik zou doen met mijn vrije dag. Ik zou genieten van de rust en stilte, een koffietje drinken bij die kekke koffietent, langs de winkels slenteren zonder de constante aandacht voor een kinderwagen. Ik zou mezelf weer even vinden, de vrouw die ik was voordat ik moeder werd. En ik zou daarvan genieten zonder me schuldig te voelen.

Het moederschap is een veeleisende taak. Het vereist toewijding, onzelfzuchtigheid en onvoorwaardelijke liefde. Maar het betekent niet dat ik mijn eigen identiteit en behoeften moet opofferen. Het betekent niet dat ik me continu schuldig moet voelen als ik een moment voor mezelf neem. Ik geloof dat het belangrijk is om tijd te nemen voor zelfzorg, om op te laden en om mijn eigen interesses na te jagen.

Oordelende moeders

Maar waarom heerst er dan toch zo’n oordeel onder moeders? Waarom is er een onderliggende verwachting dat we altijd beschikbaar en opoffering bereid moeten zijn? Is het niet tijd om deze verwachtingen te herzien en ruimte te creëren voor moeders om ook van hun eigen leven te genieten?

Ik begrijp dat niet alle moeders de luxe hebben om een vrije dag te hebben, of het financieel kunnen veroorloven om hun kind naar het kinderdagverblijf te brengen. Maar laten we niet vergeten dat er verschillende manieren zijn om tijd voor jezelf te nemen, zelfs als het maar een uurtje per dag is. Het gaat erom prioriteit te geven aan onze eigen mentale en fysieke gezondheid, en ons niet schuldig te voelen als we die tijd benutten.

Maar hey, misschien moeten die andere moeders gewoon eens een dagje vrij nemen en ontdekken hoe bevrijdend het kan zijn. Wie weet zullen ze me binnenkort begroeten met een jaloerse knipoog in plaats van een afkeurende frons. Laten we hopen dat deze deelnemers van de moedermaffia snel bijdraaien en zich aansluiten bij het clubje van de ‘vrije, niet schuldige voelende en heerlijk genietende moeders’.

Hoe dan ook, lieve medemoeders, laten we elkaar niet veroordelen. Laten we elkaars keuzes respecteren en ondersteunen. Laten we in plaats van te oordelen, een helpende hand bieden en begrip tonen. Want het moederschap is al uitdagend genoeg, zonder dat we ook nog eens overladen worden met schuldgevoelens.


kind naar opvang

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

alcohol gedronken zwanger

Ik heb alcohol gedronken, maar ik wist niet dat ik zwanger was!

Elise’s wereld stond op zijn kop toen ze ontdekte dat ze zwanger was. Het was geen geplande zwangerschap, maar desalniettemin raakte ze vervuld met een mix van emoties. Er was echter één gedachte die als een donkere wolk boven haar hing: Elise realiseerde zich dat ze zich gedurende de eerste twaalf weken van haar zwangerschap niet bewust was geweest van haar toestand en dat ze tijdens die periode regelmatig alcohol had gedronken.

Positieve zwangerschapstest

Daar stond ik dan, te staren naar de positieve zwangerschapstest in mijn hand. Mijn hart bonsde zowat mijn borstkas uit. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik was zwanger. Een vlaag van emoties overspoelde me. Vreugde, angst en verwarring streden om voorrang in mijn gedachten. Hoe kon ik dit niet eerder hebben geweten? Hoe heb ik zo blind kunnen zijn voor de tekenen?

Het voelt als een eeuwigheid geleden sinds die avond. Ik herinner me de gezelligheid en vooral de glazen die onophoudelijk werden gevuld. Het was een feest om iets te vieren, een feest waarbij de alcohol rijkelijk vloeide. Ik had geen idee dat ik een klein, onschuldig leven in mij droeg.

Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, was ik al twaalf weken ver. Mijn brein werd overspoeld met een golf van schuldgevoelens. Hoe kon ik mijn ongeboren kind dit aandoen? De gedachte dat mijn onwetendheid zo’n grote impact kon hebben, was ondraaglijk. Ik voelde me al een slechte moeder, voordat mijn kind überhaupt geboren was.

Ik ging op zoek naar antwoorden, naar geruststelling. Mijn huisarts probeerde me te kalmeren en verzekerde me dat veel vrouwen per ongeluk alcohol drinken voordat ze ontdekken dat ze zwanger zijn. Maar mijn zorgen waren niet zo gemakkelijk weg te nemen. Ik voelde me verantwoordelijk, ik voelde me schuldig. En ik dacht vooral aan de risico’s verbonden van het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap. De mogelijke gevolgen* moest ik onder ogen zien.

Alcohol gedronken en veel ook

Ik begon elk klein detail van de afgelopen maanden te analyseren. Elke keer dat ik een glas wijn dronk, elke keer dat ik met vrienden uitging en weer een paar glazen wijn wegtikte. Elke keer dat ik me niet bewust was van het leven dat in mij groeide. Het was een pijnlijke zelfkwelling die me verlamde. Ik had alcohol gedronken en best veel ook!

Maar toen, tussen de wolken van schuldgevoel en twijfel, doemde er een sprankje hoop op. Ik las over vrouwen die soortgelijke situaties hadden meegemaakt en gezonde baby’s ter wereld hadden gebracht. Ik las over de kracht van de natuur en het vermogen van een ongeboren kind om zichzelf te beschermen.

Sterk en veerkrachtig

Ik besloot mijn schuldgevoelens om te zetten in positieve actie. Ik veranderde mijn levensstijl drastisch. Ik stopte natuurlijk onmiddellijk met het drinken van alcohol en begon gezonder te eten en ik nam prenatale vitaminen.

De weken kropen voorbij, en met elke echo die ik zag, groeide mijn hoop. Het hartje klopte sterk en regelmatig. Mijn kind was sterk, veerkrachtig. Ik begon te geloven dat ik, ondanks mijn vroege onwetendheid, een goede moeder zou worden.

Op de dag van de bevalling, terwijl ik mijn prachtige baby in mijn armen hield, viel er een last van me af. Ik zag een gezonde wolk van een baby en ik wist dat het allemaal wel goed zou komen.

Mijn zwangerschap heeft me geleerd dat het leven onverwachte wendingen kan nemen. Dat we soms geconfronteerd worden met situaties waarin we onszelf moeten vergeven en vooruit moeten kijken.


alcohol gedronken zwanger

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

Mogelijke gevolgen van het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap

*Let op! Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap brengt verschillende risico’s met zich mee voor de ontwikkeling van de baby. Enkele van de belangrijkste risico’s zijn:

Fetaal alcoholsyndroom (FAS): Dit is het ernstigste eindresultaat van prenatale blootstelling aan alcohol. FAS kan leiden tot fysieke en cognitieve beperkingen, groeiachterstand, afwijkingen aan het gezicht en problemen met het zenuwstelsel. Kinderen met FAS hebben vaak levenslang behoefte aan intensieve zorg en ondersteuning.

Alcoholgerelateerde neurologische aandoeningen: Zelfs bij lagere niveaus van alcoholconsumptie kunnen zich neurologische aandoeningen voordoen, zoals een verminderd leervermogen, aandachtsproblemen, geheugenproblemen en gedragsproblemen.

Groei- en ontwikkelingsstoornissen: Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot groeiachterstand van de baby, zowel in de baarmoeder als na de geboorte. Ook kunnen er problemen ontstaan in de ontwikkeling van organen en systemen, waardoor de baby gezondheidsproblemen kan krijgen.

Verhoogd risico op miskramen en vroeggeboorte: Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op miskramen en vroeggeboorte. Deze complicaties kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor de baby.

Gedrags- en emotionele problemen: Kinderen die prenataal aan alcohol zijn blootgesteld, kunnen later in hun leven gedrags- en emotionele problemen ervaren, zoals hyperactiviteit, impulsiviteit, aandachtsproblemen en problemen met sociale interactie.

moedermaffia

De moedermaffia, een verstoorde kijk op het ouderschap?

Welkom in de schijnbaar idyllische wereld van ouderschap, waarin vreugde, liefde en de onvoorwaardelijke band tussen ouder en kind centraal zouden moeten staan. Maar achter de schermen van de speeltuinen en schoolpoorten sluimert een geheimzinnige groep bekend als de ‘Moedermaffia.’ Deze groep staat erom bekend andere ouders te veroordelen, te beoordelen en soms zelfs te manipuleren.

Maar wie zijn deze ouders eigenlijk? En welke impact hebben ze op het moderne ouderschap?

De term ‘Moedermaffia’

De term ‘Moedermaffia’ is een informele term die wordt gebruikt om een groep zeer betrokken en vaak assertieve moeders te beschrijven. Deze moeders zijn zeer sterk betrokken bij de opvoeding en het welzijn van hun kinderen, wat op zich niet erg is. Maar de term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar moeders die een sterke mening hebben over verschillende opvoedingskwesties. Deze meningen delen zij actief en soms dringen ze het op aan andere ouders.

Hoewel de exacte oorsprong van de term ‘Moedermaffia’ moeilijk te traceren is, wordt aangenomen dat deze zijn oorsprong vindt in de jaren 1990 in het Verenigd Koninkrijk. De term werd waarschijnlijk bedacht om de intense betrokkenheid van bepaalde moeders bij de opvoeding van hun kinderen te benadrukken, soms met een negatieve bijklank. De term impliceert dat deze moeders een soort geheime samenwerking hebben en zich soms autoritair kunnen gedragen ten opzichte van andere ouders die het niet met hen eens zijn.

Sommigen beschouwen de moedermaffia als denigrerend en suggestief, dat deze moeders op de een of andere manier kwaadwillig of manipulatief zijn. Anderen beschouwen het als een humoristische manier om de druk en sociale dynamiek tussen ouders onderling te beschrijven.

Een verstoorde kijk op het ouderschap

Hoe dan ook, in de dynamische wereld van het moderne ouderschap hebben we te maken met dit opmerkelijk fenomeen. De Moedermaffia is geen georganiseerde misdaadorganisatie, maar eerder een informeel netwerk van ouders, voornamelijk moeders, die zichzelf als de hoeders van ‘juist’ ouderschap beschouwen. Hoewel sommige van hun adviezen en ondersteuning nuttig kunnen zijn, begint de impact van de moedermaffia steeds meer verstikkend te worden voor ouders die proberen hun eigen weg te vinden.

De Moedermaffia manifesteert zich in verschillende vormen: van online fora en socialmediagroepen tot buurtbijeenkomsten en schoolpleinroddels. Deze groepen kunnen aanvankelijk geruststellend zijn voor nieuwe ouders, die op zoek zijn naar advies en gemeenschap. Echter, na verloop van tijd wordt duidelijk dat de moedermaffia een rigide en onbuigzame visie op ouderschap oplegt, waarbij afwijkingen niet worden getolereerd.

De perfecte ouder

Een van de grootste problemen met de Moedermaffia is de voortdurende wedstrijd om de perfecte ouder te zijn. Ouders worden onder druk gezet om aan onrealistische normen te voldoen en voelen zich schuldig als ze daar niet aan kunnen voldoen. Of het nu gaat om borstvoeding geven, gezonde voeding, opvoedingsmethoden, de keuze voor kinderopvang of oorbellen schieten bij een baby, elke beslissing lijkt onder het vergrootglas van de moedermaffia te liggen. Dit legt een enorme last op ouders, die al genoeg uitdagingen hebben in het jongleren van werk, gezin en persoonlijke behoeften.

Een ander schadelijk aspect van de Moedermaffia is het oordeel en de kritiek die ouders ervaren wanneer ze afwijken van de heersende normen. Iedereen die besluit een andere weg te volgen, wordt al snel bestempeld als ‘slechte ouder’, ‘niet toegewijd genoeg’ en soms zelfs een ‘loedermoeder‘.

Cultuur van angst en onderdrukking

Dit creëert een cultuur van angst en onderdrukking, waar ouders zich gedwongen voelen om hun eigen intuïtie en waarden opzij te zetten en de massa te volgen. Het is een trieste paradox dat ouderschap, een tijd waarin liefde, begrip en acceptatie centraal zouden moeten staan, wordt overschaduwd door veroordeling en conformiteit.

Om de impact van de moedermaffia te verminderen, moeten ouders weer vertrouwen krijgen in hun eigen intuïtie en durven om hun eigen pad te volgen. Er is geen ‘one-size-fits-all’ aanpak is als het gaat om ouderschap. Elk kind en elke ouder is uniek, met verschillende behoeften en omstandigheden.

Het is tijd om af te stappen van de rigide normen en meer begrip en empathie te tonen voor de keuzes van anderen! Dus doei Moedermaffia, met je verstoorde kijk op het ouderschap!


moedermaffia

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

regenboog thema babyshower slinger

Regenboog thema: babyshower spelletjes om te printen

Organiseer jij binnenkort een babyshower in een regenboog thema? Dan ben je hier op het juiste adres, wij hebben namelijk de leukste babyshower spelletjes om te printen, in een regenboog thema gegoten!

Een babyshower in een regenboog thema kan, naast dat het gewoon een vrolijk thema is, ook een speciale betekenis hebben. Dan heb ik het natuurlijk over een regenboogbaby. Een “regenboogbaby” is namelijk een term die wordt gebruikt wanneer er een baby wordt geboren na een miskraam, doodgeboorte of het verlies van een kind. Het idee achter de term is dat een regenboog verschijnt na een storm. De geboorte van een regenboogbaby wordt gezien als een bron van hoop en vreugde na een periode van verdriet en verlies.

Voor veel ouders die een miskraam of het verlies van een kindje hebben meegemaakt, is de komst van een regenboogbaby een emotioneel en symbolisch moment. Hoe mooi is het om dan een babyshower voor de moeder in spe te organiseren met een regenboog thema? Wij denken dat dat een heel mooi feestje wordt!

Naast alle foute babyshower spelletjes die je kunt spelen tijdens een babyshower, hebben we hier ook de leukste spelletjes om te printen.

Regenboog 30 seconds voor op de babyshower

babyshower spelletjes regenboog thema

Deze babyshower variant van 30 seconds heeft bijvoorbeeld zo’n regenboog thema tintje. Het spelen van 30 seconds zal sowieso voor hilariteit tijdens de babyshower zorgen. Dit spel speel je in teams. Je probeert binnen 30 seconden zoveel mogelijk van de begrippen die op een kaartje staan te omschrijven, zonder het woord uit te spreken.

Deze babyshower 30 seconds printable print je zelf uit. Wij adviseren om de printable op stevig papier te printen of je plakt de kaartjes voor de stevigheid (en gewoon voor de leuk) op een kartonnetje.

Regenboog bingo

Een ander leuk en klassiek spel dat perfect past bij een regenboog thema babyshower is het spel bingo. Deze activiteit zorgt voor lekker veel interactie bij de gasten. Op deze bingokaarten staan schattige babygerelateerde symbolen zoals flesjes, luiers en rammelaars afgebeeld.

De regenboog babyshower bingo printable 8 verschillende bingokaarten, dus je kunt deze bingo met een groepje spelen. Is er een grote groep op de babyshower aanwezig, maak dan tweetallen. De bingokaarten print je uit op A4 papier en vervolgens knip je de print door midden. Daarnaast print je ook de trekkaartjes met de symbolen uit, die heb je nodig om de babyshower bingo te spelen. Deze kaartjes knip je uit, vouw je tot een propje en doe je in een bak. Om de beurt wordt er een symbool getrokken en wie als eerst alle symbolen heeft afgevinkt, heeft bingo!

regenboog babyshower printen

Babyshower spelletjes: ABC babynamen, voorspellingen en wat kost het?

Verder hebben we in dit printable pakket voor een regenboog thema babyshower nog de leuke spelletjes; ABC babynamen, voorspellingen en wat kost het?

Op de ABC babynamen printable schrijven alle gasten bij iedere letter een babynaam. Je kunt voor dit spelletje een timer zetten. Wie dan als eerste alle letters gehad heeft, wint dit spel. Of je doet een wedstrijdje meest originele babynamen verzinnen.

De printable met ‘mijn voorspellingen’ is leuk om te verzamelen en in een map te stoppen voor de zwangere. Dit is namelijk erg leuk om na de bevalling nog eens terug te lezen.

Op de printable ‘wat kost het’ vullen alle gasten de prijzen van de producten in. Is iedereen een beetje prijsbewust? Daar kom je snel genoeg achter!

Romper slinger voor op de babyshower

Als laatste hebben we een leuke printable met rompertjes afgebeeld. Deze kun je uitprinten, uitknippen en een slinger voor de babyshower van maken. Uiteraard ook in het regenboog thema.

Babyshower spelletjes met een regenboog thema printen

Wij hebben al deze babyshower printables met een regenboog thema gebundeld. Voor slechts €2,99 ontvang je al deze printables in je mailbox.

Wat er precies in het babyshower spelletjes pakket zit:

 • Babyshower 30 seconds spel
 • Babyshower bingo printable
 • Prints (rompers met regenboog) voor een babyshower slinger
 • Baby voorspellingen printable
 • ABC babynamen printable
 • Babyshower spel ‘Wat kost het?’ printable + antwoordenblad

Dit vind je misschien ook leuk: Een babyshower quiz!

Hieronder kun je het babyshower regenboog pakket heel makkelijk bestellen en betalen met iDeal of bancontact. Nadat je hebt betaald ontvang je de prints direct in je mailbox. Je kunt de printables dan zelf printen, zo vaak als je wil.

Bedrag € -