Wat mag je verwachten van een peuter?

verwachten van een peuter

Peuters, die kleine wezentjes die tussen de 1 en 3 jaar oud zijn, leven in een magische wereld waar elke dag een avontuur is. Ze beschikken over onuitputtelijk veel energie, nieuwsgierigheid en een onafhankelijkheidsdrang die soms groter lijkt dan die van een tiener. En soms, soms zijn ze ook nog maar zo klein. Wat mag je verwachten van een peuter? Het kan wel eens lastig zijn om dat duidelijk te krijgen.

Wij gaan een poging doen om alle mijlpalen en verwachtingen op een rij te zetten. Laten we eens duiken in de wereld van deze mini-mensen en ontdekken wat we van hen mogen verwachten en wat juist niet.

Een peuter in huis

Als je ooit hebt geprobeerd een gesprek te voeren met een peuter, weet je dat het een beetje voelt alsof je een onderhandeling voert met een kleine dictator. Hun favoriete woorden zijn “nee”, “zelf doen”, en “waarom?”, vaak in volle overtuiging. Deze fase van intense groei en ontdekking is een achtbaan van emoties, zowel voor de peuter als voor de ouders.

Ze zullen waarschijnlijk experimenteren met het uiten van emoties, van vreugde tot frustratie. Tijdens deze fase ontwikkelen ze hun taalvaardigheden snel, wat zich kan uiten in het leren van nieuwe woorden en het vormen van eenvoudige zinnen.

Fysieke activiteit is ook een belangrijk aspect, omdat peuters hun motorische vaardigheden verfijnen door te leren lopen, rennen en verkennen. Ouders kunnen verwachten dat peuters zichzelf beter leren begrijpen en hun omgeving willen verkennen met een groeiend gevoel van nieuwsgierigheid. Het stellen van duidelijke grenzen en het bieden van liefdevolle begeleiding zijn belangrijke elementen om een gezonde ontwikkeling te ondersteunen.

Gedrag van een peuter

Aan de ene kant verlangen peuters naar onafhankelijkheid; aan de andere kant hebben ze een knuffel en wat troost nodig als dingen niet gaan zoals gepland. Het begrijpen van hun gedrag kan ouders helpen om effectiever met hen om te gaan. Het is een tijd waarin ze experimenteren met het uiten van hun emoties, die kunnen variëren van pure vreugde tot absolute frustratie, vaak binnen het tijdsbestek van vijf minuten. Als ouder is het belangrijk om de kunst van het navigeren door deze emotionele wateren te beheersen, terwijl je duidelijke grenzen stelt en liefdevolle begeleiding biedt.

 • Zelf doen!
 • Emotieregulatie
 • Nieuwsgierigheid
 • Grenzen testen
 • Zindelijkheid

Zelf doen!

Het lijkt wel alsof peuters een ingebouwde drang hebben om alles “zelf te doen”. Van het aankleden tot het voeden, deze drang naar onafhankelijkheid is zowel hun superkracht als hun kryptoniet. Terwijl ze moedig nieuwe vaardigheden uitproberen, kunnen de resultaten variëren van hilarisch (een shirt als broek) tot een les in geduld voor de ouders. Dit gedrag is niet alleen normaal, maar ook essentieel voor hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Emotieregulatie

Peuters en hun emoties zijn als een achtbaan die nooit lijkt te stoppen. Het ene moment zijn ze het toonbeeld van geluk, spelend met blokken, en het volgende moment ligt de wereld in duigen omdat het verkeerde liedje wordt afgespeeld. Deze intense emoties zijn een teken van hun groeiende bewustzijn, maar ook een uitdaging voor hun nog onderontwikkelde emotieregulatie. Als ouders is het onze taak om hen te begeleiden door deze emotionele stormen, hen te leren hun gevoelens te benoemen en hen te helpen begrijpen dat het oké is om te voelen, maar dat we ook moeten leren hoe we op een gepaste manier met onze gevoelens omgaan.

Wil je je peuter begeleiden bij dit proces? Dan kan ons mindfulness pakket je zeker helpen! Het pakket dat je zelf kunt printen beschikt over werkbladen en oefeningen die helpen bij de emotieregulatie van je peuter. Bekijk het mindfulness printable pakket hier.

Nieuwsgierigheid

De nieuwsgierigheid van een peuter kent geen grenzen. Alles in hun omgeving is een open uitnodiging om te verkennen, aan te raken, en soms te proeven. Dit gedrag, hoewel soms uitdagend voor de veiligheid (hallo, kindersloten!), is een cruciaal onderdeel van hun leren en ontwikkeling. Het stimuleren van deze nieuwsgierigheid door middel van spel, ontdekkingstochten in de natuur, en interactieve leermomenten voedt niet alleen hun honger naar kennis maar legt ook de basis voor een levenslange liefde voor leren. En dat is niet iets wat je van een peuter kan verwachten, dat is iets wat een peuter van jou als ouder mag verwachten!

Grenzen testen

Dit is een van de uitdagende dingen die je van een peuter kan verwachten. Als er een Olympische sport voor grenzen testen zou zijn, zouden peuters gegarandeerd het goud winnen. Dit gedrag, hoewel soms frustrerend voor ouders, is een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling. Het stelt hen in staat de wereld om hen heen te begrijpen en te leren wat acceptabel gedrag is en wat niet. Het consequent stellen van grenzen en het bieden van positieve begeleiding helpt peuters om veiligheid en zekerheid in hun wereld te vinden.

Motorische vaardigheden van een peuter

Heb je ooit geprobeerd een peuter bij te houden? Het is alsof je deelneemt aan een marathon waar je niet voor hebt getraind. Deze kleine atleten zijn altijd in beweging, hun motorische vaardigheden verfijnend door te leren lopen, rennen, en verkennen.

Peuters zetten grote stappen in hun motorische ontwikkeling. Ze leren lopen, rennen, klimmen en coördineren. Het stimuleren van fysieke activiteit is cruciaal voor het opbouwen van spierkracht en het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Het aanbieden van veilige omgevingen om te verkennen en het introduceren van eenvoudige spelletjes kunnen de motorische ontwikkeling van peuters bevorderen. Het aanmoedigen van de fysieke activiteiten is cruciaal, niet alleen om hun energie kwijt te raken maar ook om hen te helpen hun wereld te begrijpen.

 • De eerste stappen naar grote avonturen
 • De fijne motoriek
 • Balans en coördinatie

De eerste stappen naar grote avonturen

Het begint allemaal met die eerste, aarzelende stapjes. Van kruipen naar staan en uiteindelijk lopen, elke nieuwe vaardigheid die een peuter verwerft, is een mijlpaal in hun motorische ontwikkeling. Deze vroege stadia van mobiliteit zijn belangrijk, niet alleen voor hun fysieke groei maar ook voor hun gevoel van onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Het ondersteunen van deze ontwikkeling kan zo simpel zijn als het bieden van een veilige, open ruimte waar ze kunnen oefenen en hun grenzen kunnen verkennen.

Zodra peuters de kunst van het lopen onder de knie hebben, is er geen houden meer aan. Hun bewegingen worden sneller, zekerder, en al snel verandert het waggelen in rennen. Deze toename in snelheid en behendigheid is een teken van groeiende spierkracht en coördinatie. Het aanmoedigen van actief spel, zoals rennen, springen en klimmen, helpt niet alleen bij het verfijnen van deze vaardigheden maar bevordert ook een gezonde levensstijl.

De fijne motoriek

Naast de grote bewegingen komt ook de ontwikkeling van de fijne motoriek in beeld. Dit gaat over de kleinere, preciezere bewegingen die peuters maken met hun handen en vingers. Denk aan het oppakken van kleine voorwerpen, het bouwen met blokken, of het beginnen met tekenen en kleuren. Deze vaardigheden zijn essentieel voor latere activiteiten zoals schrijven en zelfzorgtaken. Activiteiten die de fijne motoriek stimuleren, zoals knutselen of het spelen met klei, zijn niet alleen leuk maar ook leerzaam.

Balans en coördinatie

Een ander belangrijk aspect van motorische ontwikkeling bij peuters is het ontwikkelen van balans en coördinatie. Dit begint met eenvoudige activiteiten zoals op één been staan of over een lijn lopen en evolueert naar complexere bewegingen zoals trappen op een bal of fietsen met zijwieltjes. Dit is zeker iets wat je op ten duur mag verwachten van een peuter. Spelletjes die peuters uitdagen om hun evenwicht te bewaren, zoals ‘standbeeldje spelen’ of parcours met obstakels, zijn niet alleen vermakelijk maar ook bijzonder nuttig voor hun fysieke ontwikkeling.

Als je op zoek bent naar leuke spelletjes die de motorische ontwikkeling van een peuter stimuleert, bekijk dan hier mijn blog met spelletjes om de fijne en grove motoriek van een peuter te stimuleren.

De motorische ontwikkeling van peuters is een complex, dynamisch proces dat belangrijk is voor hun algehele groei en welzijn. Door hun fysieke activiteit te stimuleren, ondersteunen we niet alleen hun gezondheid en ontwikkeling maar leggen we ook de basis voor een leven vol beweging en ontdekking.

Zindelijkheid

Van een peuter mag je verwachten dat hij tussen de 18 en 24 maanden interesse krijgt om zindelijk te worden. Dit begint met interesse tonen in het potje of de wc of in het dragen van ondergoed in plaats van luiers. Dit is een teken dat hij klaar is om te beginnen aan een zindelijkheidstraining. Peuters kunnen aangeven wanneer ze moeten plassen of poepen of kunnen onrustig worden of een specifieke plek opzoeken wanneer ze voelen dat het tijd is. Je merkt misschien dat de luier van je peuter voor langere tijd droog blijft, wat aangeeft dat ze beginnen blaascontrole te ontwikkelen. Sommige peuters pakken het snel op, terwijl anderen meer tijd en aanmoediging nodig hebben.

verwachten van een peuter

Taalontwikkeling van een peuter

De taalontwikkeling van peuters is fascinerend. Het ene moment brabbelen ze onverstaanbaar, het volgende moment debatteren ze met je over waarom ze geen koekje als ontbijt kunnen hebben. Door regelmatig voor te lezen, objecten te benoemen en interactieve gesprekken te voeren, ondersteun je hun snelgroeiende woordenschat. Het is een tijd vol “aha”-momenten, zowel voor de peuter als voor de ouders.

Peuters leren niet alleen nieuwe woorden, maar beginnen ook met het vormen van eenvoudige zinnen. Het bevorderen van taalontwikkeling omvat regelmatig voorlezen, het benoemen van objecten en het stimuleren van interactieve gesprekken. Het is belangrijk om geduldig te zijn en de expressieve taalvaardigheden van een peuter te ondersteunen.

Deze ontwikkeling varieert sterk per kind, maar er zijn enkele algemene mijlpalen die je kunt verwachten als je peuter de wereld van de taal verkent. Hier zijn de kernpunten van wat je mag verwachten bij de taalontwikkeling van een peuter:

 • Woordenschatexplosie: Rond de leeftijd van 18 maanden tot 2 jaar ervaren veel peuters een snelle toename van hun woordenschat. Dit wordt soms de “woordenschatexplosie” genoemd. In deze fase kunnen peuters nieuwe woorden leren met een verbluffende snelheid, soms wel negen tot tien nieuwe woorden per dag.
 • Eenvoudige zinnen vormen: Naarmate peuters dichter bij hun tweede levensjaar komen, beginnen ze eenvoudige zinnen te vormen, vaak bestaande uit twee tot drie woorden. Dit zijn meestal functionele zinnen gericht op dagelijkse behoeften of observaties, zoals “meer melk” of “papa werk”.
 • Vragen stellen: Peuters beginnen ook vragen te stellen, eerst vooral “Wat?” en “Waar?” vragen, en later “Waarom?” vragen. Dit toont hun groeiende nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen en hun verlangen om meer te leren.
 • Gebruik van voornaamwoord: Het correct gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden zoals “ik”, “jij”, en “zij” kan rond de leeftijd van 2 tot 3 jaar beginnen. Peuters maken vaak fouten met pronomina in het begin, wat leidt tot schattige versprekingen.
 • Begrip van eenvoudige instructies: Peuters kunnen eenvoudige, één- tot tweestapsinstructies begrijpen en opvolgen. Dit toont aan dat hun begrip van taal zich uitbreidt, zelfs als hun vermogen om zich uit te drukken nog in ontwikkeling is.
 • Toename van grammaticale correctheid: Tegen de tijd dat kinderen de peuterleeftijd verlaten, rond de leeftijd van 3 jaar, beginnen ze grammaticale structuren beter te begrijpen en toe te passen. Ze maken nog steeds fouten, maar hun zinnen worden complexer en grammaticaal accurater.
 • Uitbreiding van taalfuncties: Peuters gebruiken taal voor een reeks functies, waaronder het uiten van behoeften, delen van verhalen, zingen van liedjes, en spelen van ‘doen alsof’-spelletjes. Deze diversiteit in taalgebruik stimuleert hun sociale en cognitieve ontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling van peuters

Peuters absorberen informatie alsof ze sponsjes zijn. Het stimuleren van hun cognitieve ontwikkeling door het introduceren van kleuren, vormen, en getallen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor hun groei. Eenvoudige puzzels en spelletjes die probleemoplossende vaardigheden bevorderen, kunnen helpen de beter wereld te begrijpen en kun je ook zeker verwachten van een peuter.

 • Oorzaak en gevolg begrijpen
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Symbolisch spel
 • Categorisatie
 • Geheugenontwikkeling
 • Aandacht en concentratie

Oorzaak en gevolg begrijpen

Peuters beginnen het concept van oorzaak en gevolg te begrijpen. Ze merken op dat bepaalde acties resultaten opleveren, zoals het indrukken van een knop om een licht aan te doen. Dit fundamentele begrip stimuleert hun nieuwsgierigheid en experimenteerdrang.

Probleemoplossende vaardigheden

Je zult merken dat peuters probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen, vaak door vallen en opstaan. Wat je kunt verwachten van een peuter? Ze kunnen eenvoudige problemen oplossen, zoals het vinden van een manier om een speeltje te bereiken dat net buiten hun bereik ligt.

Symbolisch spel

Rond de leeftijd van 2 jaar beginnen peuters aan symbolisch spel, waarbij ze objecten gebruiken om iets anders voor te stellen. Dit kan zijn doen alsof een blok een auto is of een doos transformeren in een huis. Dit type spel is cruciaal voor de ontwikkeling van de fantasie en het begrip dat symbolen kunnen staan voor andere dingen.

Categorisatie

Peuters leren objecten te categoriseren op basis van kenmerken zoals kleur, vorm, of grootte. Dit helpt hen om de wereld om zich heen te organiseren en te begrijpen.

Geheugenontwikkeling

Het geheugen van een peuter wordt steeds sterker. Ze kunnen zich bekende mensen, objecten, en routines herinneren, en ze beginnen instructies te onthouden en te volgen die uit meerdere stappen bestaan.

Aandacht en concentratie

Hoewel peuters bekend staan om hun korte aandachtsspanne, beginnen ze langere perioden van concentratie op een specifieke taak of spel te tonen, vooral als deze hen sterk interesseert. De dinofase is daar een goed voorbeeld van!

verwachten van een peuter

Sociale ontwikkeling van een peuter

En de laatste ontwikkeling die we uitlichten is de sociale ontwikkeling. De sociale ontwikkeling van een peuter is een intrigerend en complex proces, waarbij het kind leert om te gaan met anderen en de sociale wereld om hen heen te navigeren. Hier zijn de belangrijke aspecten van de sociale ontwikkeling van een peuter die je mag verwachten.

 • Parallel spel
 • Begin van samenspel
 • Ontwikkeling van emathie
 • Zelfbewustzijn
 • Sociale regels
 • Gevoelens uitdrukken
 • Vriendschappen

Parallel spel

Stel je twee peuters voor die naast elkaar spelen, elk in hun eigen fantasiewereld. Het is alsof ze zeggen: “Ik doe mijn ding, jij doet jouw ding, en als onze blikken toevallig kruisen, doen we alsof we samenwerken.” Dit parallel spel is als een stiekeme trainingssessie in spionage. Ze observeren elkaar vanuit hun ooghoeken en leren door imitatie, zonder ooit echt hun cover te laten vallen.

Begin van samenspel

Naarmate peuters de kunst van het naast elkaar spelen onder de knie krijgen, krijgen ze plotseling het waanzinnige idee dat samen spelen misschien wel leuker is. Hoewel je dit zeker mag verwachten van een peuter, leidt dit vaak tot het eerste grote sociale drama over wie er met het felbegeerde speelgoed mag spelen. Het is als een mini-versie van ‘Game of Thrones’, maar dan met minder intrige en meer zandbakken.

Ontwikkeling van empathie

Wanneer peuters beginnen te tonen dat ze echt om anderen geven, is het alsof ze hun innerlijke kleine volwassene hebben gevonden. Ze bieden een troostende knuffel aan of delen hun koekje (na een hapje te hebben genomen, natuurlijk). Het is hun manier om te zeggen: “Ik voel met je mee, maat, maar laten we wel wezen, ik houd nog steeds meer van mijn koekje.”

Zelfbewustzijn

Als een peuter besluit dat hij zijn eigen kleding wil kiezen, bereid je dan voor op een fashion statement dat waarschijnlijk niet op de catwalks van Parijs te zien zal zijn. Hun streven naar onafhankelijkheid is zowel hartverwarmend als hilarisch, maar zeker iets wat je kan verwachten van een peuter.

Sociale regels

Peuters die sociale regels beginnen te begrijpen, is als het kijken naar kleine wetenschappers die de wetten van de samenleving testen. “Wat gebeurt er als ik dit doe? Nee? Oké, hoe zit het hiermee?” Het is een eindeloos experiment met ouders als de geduldige, maar soms wanhopige, onderzoeksassistenten.

Gevoelens uitdrukken

Wanneer peuters hun gevoelens beginnen te uiten, kan het spectrum van emoties variëren van “overdreven dramatische soapacteur” tot “verrassend diepzinnige filosoof”. Het leren herkennen en benoemen van deze gevoelens is alsof je ’s nachts door een kamer met legoblokjes loopt: spannend, maar je weet nooit wanneer je er op één gaat stappen.

Vriendschappen

Aan het eind van de peutertijd beginnen vriendschappen te bloeien. Deze eerste vriendschappen zijn zo eenvoudig en puur, het is als een contract gesloten over een gedeelde liefde voor modder of een favoriete teddybeer. Het legt de basis voor toekomstige BFF’s, met de belofte van veel meer gedeelde avonturen.


Uitgelichte afbeeldingen: Shutterstock

Previous ArticleNext Article