13 redenen om je kind te leren vriendelijk te zijn

In deze maatschappij ligt de druk van goede schoolprestaties redelijk hoog. Althans, dat gevoel krijg ik altijd. Wellicht omdat het bij mijn kinderen niet allemaal vanzelf gaat. Het maken van huiswerk of het thuis leren van toetsen is aan de orde van de dag. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het belangrijk om mijn kinderen hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Maar soms vraag ik me weleens af of ze ook nog een beetje kind mogen zijn. Een kind met creatieve oplossingen, zonder ingewikkelde berekeningen vooraf. Gewoon proberen of een liter sap in een glas van 200 ml past. En nee, natuurlijk past dat niet. Dat weten ze inmiddels. 

Ik heb er in die eerste levensjaren nooit echt bij stil gestaan. Ik heb niet extra mijn best gedaan om de woordenschat van mijn kinderen zo groot mogelijk te maken. Ik heb ze niet voorbereid met letters en cijfers. Ik heb geen leerzame knutselwerken met ze gemaakt. Ik liet ze gewoon altijd lekker spelen en witte vellen papier beschilderen. Al doende leert men, was mijn motto. Is mijn motto! Want door te doen leer je samen te werken, leer je op eigen initiatief problemen op te lossen en leer je dat vriendelijk zijn loont. En is dat niet iets wat we moeten koesteren? Vriendelijk zijn voor elkaar?

En het is waar, vriendelijk zijn loont! Lees deze 13 punten maar eens:

– Vriendelijk zijn roept dankbaarheid op. En dankbaarheid geeft je een goed en gelukkig gevoel. Volgens onderzoek zorgt het zelfs voor een betere gezondheid.

– Vriendelijk zijn voor een ander schept een band. Een band waarmee je empathie opwekt.

– Vriendelijk zijn geeft niet alleen jezelf een goed gevoel. Ook mensen om je heen krijgen een prettig en gelukkig gevoel.

– Vriendelijk zijn is goed voor je zelfvertrouwen.

– Zelfs van kleine vriendelijke gebaren, zoals beleefdheid, krijg je een gelukkig gevoel.

– Door vriendelijk te zijn kun je jezelf uit een dip trekken. Simpelweg omdat het je een goed en gelukkig gevoel geeft.

– Een simpele glimlach staat gelijk aan tig repen Tony’s.

– Vriendelijke mensen hebben een andere en vooral positievere kijk op het leven.

– Vriendelijk zijn geeft jezelf en de ander positieve energie.

– Door vriendelijk gedrag komen dopamine, serotonine en endogene opioïden vrij, wat me op zich helemaal niks zegt. Daarvoor had ik op school beter moeten opletten. Maar dit blijkt pijn te verlichten.

– Je kunt spontaan vriendelijk zijn tegen een willekeurig iemand, zonder verplichtingen of teleurstellingen. Het is gewoon wat het is, vrijblijvend en gelukkig makend.

– Door vriendelijk te zijn lig je sociaal lekkerder in de markt en is de kans op pestgedrag aanzienlijk minder.

– Vriendelijk zijn, hoe klein je gebaar ook is, het kan positieve gevolgen hebben voor iemands humeur, dag of zelfs leven.

Dus leer je kind vriendelijk te zijn, altijd. Want het loont meer dan een 10 voor rekenen of taal.


13 redenen om je kind te leren vriendelijk te zijn

Afbeelding kinderen: Maria Evseyeva/shutterstock

Previous ArticleNext Article