5 tips voor als je kind gezakt is voor het eindexamen

Was jouw zoon of dochter dit jaar aan de beurt voor het eindexamen? Voor sommigen was het een maand zoals elke andere, voor anderen was de maand mei afzien. Niet alleen je zoon of dochter maar zeker ook jij kan genoeg spanning hebben gehad van het centraal examen. Waarschijnlijk veel blije gezichten om je heen van andere ouders en van kinderen die geslaagd zijn. Wie weet was het voor jou helemaal niet zo’n vrolijke periode omdat je kind gezakt is. Mocht er nog een herexamen gemaakt worden? Dan zijn deze inmiddels ook achter de rug en zit je in spanning voor volgende week wanneer de uitslagen daarvan bekend worden gemaakt. Of het al definitief is dat je kind gezakt is of dat je nog in spanning zit, er zijn een aantal handige tips die je kunnen helpen. 

1. Klagen kan helpen!

Er zijn inmiddels al meerdere verhalen over verschenen in de media: klachten indienen over een eindexamen waardoor een eindexamenleerling nét met de hakken over de sloot is geslaagd. Doordat LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) de klachten verzamelt die scholieren inzenden, krijgt de organisatie een stem in de politiek, media en op scholen. En dat kan handig zijn! Als een klacht veelvuldig voorkomt, kan het er zelfs toe leiden dat bijvoorbeeld een vraag uit het examen geschrapt wordt. Het gevolg is dat een foutief beantwoorde vraag niet meer wordt meegeteld wat gunstig is voor het eindcijfer. Laat je zoon of dochter dus altijd klachten indienen als ze die hebben. Dat kan telefonisch via de examenklachtlijn of online gedaan worden.

2. Plan B: Het jaar opnieuw

Per geval is het heel verschillend wat de reden achter het zakken is voor het eindexamen. Waren er speciale omstandigheden of was je kind er simpelweg niet klaar voor? Ga eens na waar de oorzaak ligt en maak samen een plan B. Als je kind aangeeft moeite te hebben gehad met het hele examenjaar, dan kan je overwegen het jaar opnieuw te laten doen. Je zoon of dochter krijgt dan alle vakken weer op school en kan een frisse start maken. Een voordeel hieraan is dat je kind op dezelfde school kan blijven in een vertrouwde omgeving. Daarnaast krijgt het de begeleiding van dezelfde docenten waardoor er beter geanticipeerd kan worden op de situatie. De docenten weten inmiddels het beste waar de valkuilen van je zoon of dochter zitten.

3. Plan B: Alleen voor de onvoldoende vakken gaan

Het kan ook zijn dat je kind onder bepaalde omstandigheden net niet voor een vak of een paar vakken is geslaagd. Vraag je dan af of het nodig is alles opnieuw te doen. Op dezelfde school blijven kan natuurlijk fijn zijn, de meeste vrienden en vriendinnen zullen echter de school al hebben verlaten. In dat geval is een begin op een aparte school waar je deelcertificaten kan halen helemaal geen verkeerde optie. Je zoon of dochter houdt daarnaast wat tijd over. Deze tijd kan gevuld worden met extra werken of er kan eventueel al met een vooropleiding voor een vervolgschool begonnen worden. De tijd kan nuttig ingericht worden. Vraag je alleen wel af of je kind met de verantwoordelijkheid van een flexibel rooster kan omgaan.

4. Wat zijn de valkuilen geweest? Wat kun je eraan doen?

De eindcijferlijst van je kroost zal een uitstekende indicatie geven van de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen. Was er een of waren er meerdere vakken die tot het zakken hebben geleid? Of is er misschien een dieper liggende oorzaak die bijvoorbeeld met concentratieproblemen te maken heeft? Kijk waar er verbeterd kan worden. Regel bijvoorbeeld bijlessen, koop goede samenvattingen of laat je zoon of dochter oefenen met oude examens. Het kunnen allemaal zeer goede hulpmiddelen zijn om volgend jaar met vlag en wimpel dat diploma te halen.

5. Blijf positief

Alternatieve plannen smeden is een goede start maar ook de juiste mentale ondersteuning voor je kroost is essentieel. Je teleurstelling uitspreken kan, maar probeer de zaak wel positief te benaderen. Soms zijn er speciale omstandigheden, soms lukt het even niet en soms neemt het puberbrein het over met alle gevolgen van dien. Wanhoop niet maar spreek je positieve verwachting uit. Bied steun en bied aan dat je graag op alle mogelijke manieren klaarstaat en wilt helpen. Bespreek de mogelijkheden en til vooral niet te zwaar aan het zakken. Een jaartje over doen heeft verder weinig gevolgen als je naar de toekomst kijkt. Een vervolgschool kiezen kan over een jaar ook en een jaar wat meer werken kan absoluut ook een positieve invloed op ze hebben!


kind gezakt tips

Afbeelding: Shutterstock/fizkes

Previous ArticleNext Article