Een scheiding verwerken als kind: het boek Scheidingklets helpt

kind gescheiden ouders

Praten over de scheiding helpt kinderen om de situatie te verwerken. Maar de ervaringen liegen er niet om en blijkt dit in de praktijk vaak erg ingewikkeld. Wat als je kind niet praten wil over de scheiding? Soms wordt een kind zelfs onhandelbaar na een scheiding. Om de scheiding te verwerken als kind, kan het boek Scheidingklets uitkomst bieden! Scheidingklets van het welbekende Gezinnig, is een invulboek voor kinderen (6-12 jaar) van gescheiden ouders. Want met behulp van dit boek kun je met je kind in gesprek gaan over de scheiding en het nodigt kinderen uit om hun gevoelens te uiten. 

Bestel hier het boek Scheidingklets voor 14,95 >>

De gevolgen van een scheiding

Jaarlijks maken meer dan 50.000 kinderen een echtscheiding van hun ouders mee. ‘Kinderen ondervinden niet per definitie schade van een scheiding, wél van een scheiding die met veel conflicten en strijd gepaard gaat.’, zegt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve. ‘Helaas zijn er veel voorbeelden van scheidingen die zeer moeizaam verlopen. Onder meer doordat veel emoties in de weg staan. De vertrouwde basis van het kind wankelt, er kunnen loyaliteitsproblemen ontstaan (innerlijk conflict dat het kind moet kiezen tussen ouders), bij een nare scheiding zien we angsten, slechtere schoolprestaties, gedragsproblemen en gebrek aan zelfvertrouwen. Wat mij betreft hebben ouders maar één opdracht: alles doen wat helpend is voor het kind. Hartstikke moeilijk, maar het is je verantwoordelijkheid als ouder. Geef ruimte aan de emoties, vraag en luister.’

Praten over de scheiding

Gezinnig heeft Scheidingklets ontwikkeld in samenwerking met Buro Onderscheiden. Dit bureau biedt coaching aan kinderen en ouders en helpt om het ouderschap na de scheiding opnieuw vorm te geven. Vanuit hun ervaringen in de praktijk blijkt er behoefte aan hulp om verbinding te maken tussen kinderen en ouders in een scheidingssituatie. De oprichters van Buro Onderscheiden: ‘Tijdens coachinggesprekken horen we vaak: Mag ik dat dan wel vragen aan mijn kind? Ouders zijn soms te terughoudend om in gesprek te gaan met hun kind, uit angst om het kind te belasten. Andersom speelt dit probleem ook: kinderen durven niet alles te zeggen omdat ouders vaak kwetsbaar, boos of verdrietig zijn. Ouders kunnen hulp gebruiken om vragen te stellen. Kinderen moeten uitgenodigd worden om te praten.’

Een boek voor kinderen over scheiden

Rianne van Essen, eigenaar van Gezinnig: ‘We weten van ouders en kindercoaches dat Slaapklets (invulboek voor het slapengaan, lees hier onze ervaringen met het boek) een waardevolle tool is om in gesprek te gaan met je kind. Daarom wilden we graag een soortgelijk boek maken met specifieke vragen en onderwerpen over de scheiding. Zorgverleners op het gebied van echtscheidingen onderschrijven het belang van communicatie. Door het uiten van gevoelens rondom de scheiding leert een kind om emoties onder woorden te brengen. Het helpt om de scheiding te verwerken. Als een kind het gevoel heeft dat er geluisterd wordt, ervaart het minder gevoelens van machteloosheid.’

Wat je kunt verwachten van Scheidingklets

Scheidingklets is dus een invulboek voor kinderen van 6 tot 12 jaar van wie de ouders uit elkaar zijn gegaan. Het helpt om lastige onderwerpen die met de scheiding te maken hebben, bespreekbaar te maken. Ook nodigt dit boek uit om gevoelens en behoeften te delen. Kind en ouder vullen het boek samen in: op een vaste dag in de week, bij een wisselmoment of gewoon als er behoefte aan is. Op elke linkerpagina kan het kind door middel van diverse vragen vertellen hoe het met hem of haar gaat. Op elke rechterpagina staan afwisselende opdrachten.

boek scheiding kind

boek scheiding kind

Er komen zowel emotionele als praktische zaken aan bod:

  • Kies een vraag. Heb jij weleens met iemand heel fijn over de scheiding gesproken? Ben je weleens jaloers als je bij iemand bent van wie de ouders bij elkaar zijn? Zou je nog een keer aan papa of mama willen vragen: Waarom zijn jullie gescheiden?
  • Aan de slag. Wat wil je doen? Een feestdag plannen of een boze bui overwinnen. Jouw zorgen uitlaten of jezelf een kaartje sturen.
  • Eens of oneens. Ik vind het vervelend om te vertellen wat ik bij de andere ouder heb gegeten. Soms huil ik als ik in bed lig. Ik ben wijzer geworden door de scheiding.
  • Maak een lijstje. Met spullen die je niet meer heen-en-weer wilt slepen. Met dingen die kunnen troosten als je verdrietig bent. Met dingen waarover je wilt meebeslissen.
  • Schijt aan de scheiding. Even geen scheiding, maar een verkleedpartij, een liedjeslijst maken of een yogaoefening.

Bestel hier het boek Scheidingklets voor 14,95 >>

Previous ArticleNext Article