Wat en waarom Magister op de middelbare school?

Wanneer je kind naar de middelbare schoolgaat, zul je zien dat het allemaal niet meer zo gaat als toen jij naar de middelbare school ging. Telefoonlijsten, papieren roosters, papieren agenda’s… Allemaal verleden tijd! Het is één grote digitale verschuiving geworden en alle informatie voor leerling en ouder wordt verzameld in de app Magister.

De Magister app wat is het en waarom is de app zo wijdverspreid en onmisbaar is geworden in het onderwijslandschap?

Wat is de Magister app?

Magister is een alles-in-één schoolbeheersysteem dat specifiek is ontworpen voor middelbare scholen. Het stelt scholen, docenten, ouders en leerlingen in staat om op een gestroomlijnde en efficiënte manier informatie uit te wisselen en het schoolleven te beheren. De app heeft heel veel functies en mogelijkheden die het onderwijsproces soepeler laten verlopen en de communicatie tussen alle betrokken partijen verbeteren.

De belangrijkste functies van Magister

Het klinkt dus als een ideale app waar alle informatie wordt verzameld. En op zich is dat het ook wel, hoewel het kind niets meer verbergen kan. Alles is en wordt gecontroleerd en ieder vindt daar het zijne van. Van een drie een acht maken zit er dus niet meer bij voor jouw puber. En stiekem spijbelen of zelf een ’te-laat-briefje’ schrijven? Vergeet het maar! Maar eerlijk is eerlijk, de belangrijkste functies van Magister zijn wel echt handig.

Rooster en lesinformatie

Leerlingen en docenten kunnen hun roosters bekijken, inclusief informatie over de lestijden, vakken en lokalen. Waar je vroeger pas op school erachter kwam, of als je ergens op het einde van de telefoonlijst stond en laat gebeld werd, dat het eerste lesuur uitviel, kun je nu heel snel en makkelijk in de Magister app zien. Dat is natuurlijk een hele handige functie van Magister.

Cijferoverzicht

In de app zijn alle behaalde cijfers te zien. Voor de ouders is dit natuurlijk erg handig, want zo zie je precies hoe je kind ervoor staat. Een nadeel is wel dat jij als ouder tegelijkertijd het cijfer van je kind te zien krijgt. Zo heeft je kind nooit de kans om een keer het heugelijke nieuws van een goed cijfer te brengen. En hij heeft ook niet de tijd om zich voor te bereiden om een slecht cijfer te verkondigen.

Huiswerk en opdrachten

Wat ook erg handig is, is dat docenten huiswerkopdrachten en lesmateriaal in de app kunnen zetten. Voor leerlingen erg handig omdat je altijd even kunt checken wat de opdrachten en het huiswerk precies is. Ook kunnen de toetsen erin gezet worden.

Communicatie

Magister faciliteert de communicatie tussen docenten, ouders en leerlingen. Berichten kunnen direct via de app worden verstuurd, waardoor een snelle en gemakkelijke uitwisseling van informatie mogelijk is.

Aanwezigheid

En de laatste belangrijke functionaliteit is dat de aanwezigheid bijgehouden wordt. Docenten kunnen het aanwezigheidsrecord van hun klassen beheren.

Waarom Magister

Dat zijn toch wel de belangrijkste functies waarom we de Magister app zo graag in het middelbare schoolleven gebruiken. Magister is efficiënt omdat de app belangrijke informatie en functies op één platform centraliseert. Dit bespaart tijd voor docenten, leerlingen en ouders bij het zoeken naar gegevens en het uitvoeren van taken. Daarbij is het transparant, want leerlingen én ouders kunnen altijd de cijfers, opdrachten en lesmaterialen inzien. Hierdoor kunnen ouders ook nauwlettender de voortgang van hun kind volgen, waardoor ze beter geïnformeerd zijn over hun educatieve ontwikkeling.

Nadelen van Magister

Ik liet al een beetje doorschemeren dat er ook echt wel nadelen aan de app Magister kleven. De app bevat gevoelige informatie, zoals cijfers en persoonlijke gegevens van leerlingen. Zorgen over privacy en datalekken zijn reëel, maar het meest vervelende voor de leerling is dus het directe inzien van cijfers door de ouders. En, afhankelijk van goede of slechte cijfers, kan dat twee kanten opgaan.

De kans op technische problemen is natuurlijk ook een groot nadeel van Magister. Zoals bij elke technologische oplossing kunnen er technische storingen en problemen optreden. Dit kan variëren van inlogproblemen bij Magister tot het niet correct weergeven van gegevens. Zulke problemen kunnen frustrerend zijn, zeker wanneer je als leerling je huiswerk wil checken.

En wat ook een nadeel kan zijn is de overbelasting van informatie. De app biedt veel informatie, van cijfers tot lesmateriaal en communicatie. Voor leerlingen en ouders kan het overweldigend zijn om alle informatie bij te houden en te verwerken.

Maar over het algemeen is Magister toch wel een uitvinding. De Magister app heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop middelbare scholen hun administratie beheren en communiceren met leerlingen en ouders. De app combineert functionaliteit met gebruiksgemak en heeft daarmee een centrale rol ingenomen in het moderne onderwijslandschap. Dankzij de app kunnen scholen, leerlingen en ouders beter samenwerken en zorgen voor een geïnformeerde en georganiseerde leeromgeving die over het algemeen ten goede komt aan alle betrokkenen.


Afbeelding: Shutterstock

Previous ArticleNext Article